Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi Projesi

“ÇOCUĞA YÖNELİK ŞİDDETİN ÖNLENMESİ PROJESİ” ÇALIŞMALARI TAMAMLANIYOR

AB TARAFINDAN DESTEKLENEN VE MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN PROJE, 25 MART 2013 TARİHİNDE BAŞLADI. 3 MİLYON AVRO BÜTÇEYE SAHİP PROJE, 26 AY SÜRE İLE 10 PİLOT İLDE UYGULANDI.
“ÇOCUĞA YÖNELİK ŞİDDETİN ÖNLENMESİ PROJESİ” ÇALIŞMALARI TAMAMLANIYOR

Çocuğun fiziksel, duygusal, sözel, psikolojik ve siber olmak üzere şiddetin her türünden korunarak,  onun yararını en üst seviyede sağlayan, güvenli ve sağlıklı bir eğitim ortamı yaratılması hedeflenen projenin kapanış konferansı, 21 Mayıs 2015 tarihinde Ankara The Green Park Hotel’ de yapıldı.

 

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından, izleyicilerden büyük beğeni alan “Model Okul Başarı Hikâyemiz video filmi” ve “Şiddeti Önleme” konulu çizgi filmler izlendi.

 

Konferans, MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri  (ÖERH) Genel Müdürü Celil GÜNGÖR’ ün yaptığı tanıtım ve açılış konuşmasıyla başladı. Ardından, MEB Müsteşar Yardımcısı ve AB Projeleri Kıdemli Program Yöneticisi Ahmet Emre BİLGİLİ, “çocuk ve şiddet”, “eğitim ortamında şiddetin önlenmesi” ve “sosyo-kültürel özelliğimiz”, “AB’nin eğitim alanında sağladığı destekler” ve “projelerin sürdürülebilirliği”  konularına değinen bir konuşma yaptı.

 

Konferansa AB Türkiye Delegasyonunu Temsilen katılan Andreea SCHMIDT (İkinci Kâtip, Bölüm Başkan Yardımcısı, Siyasi İşler, Basın ve Enformasyon) de AB’nin çocuk ve eğitim ortamında şiddetin önlenmesi, AB açısından çocuk hakları ve Türkiye’ye sağlanan desteğin önemi ve devamının gereğine değinerek, kapanışı yapılan projenin yürütücü ve çalışanlarına başarılı işleri için teşekkür etti.

 

Konferans, MEB Bakan Yardımcısı Orhan ERDEM’ in konuşmasıyla devam etti. Erdem konuşmasında, “çocuk ve şiddet” konusuna,  kendisinin parlamenterliği günlerinden başlayarak  “TBMM’de verdiği kişisel katkı”, “konunun tarihi gelişimi ve ülkenin bu sorunun çözümü konusundaki kararlılığı”, “yapılan çalışmalara MEB olarak verilen destekler”, “uluslararası kuruluşlar ve AB ile işbirliği projelerinin gereği ve önemi”  konularına vurgu yaptı.

 

MEB Bakan Yardımcısı Orhan ERDEM’ in, konuşmasının ardından ilk oturum, projenin pilot il uygulamaları sırasında emeği geçen il katılımcılarına, projeyi yürüten ÖERH Genel Müdürlüğü ve Teknik Destek Ekibinden oluşan “Proje Ekibine” “Teşekkür Belgesi” verilmesine ve ardından “Aile fotoğrafı” çekimi ile tamamlandı.

 

Öğleden sonraki oturum, İstanbul Ticaret Üniversitesinden Prof. Dr. A. Korkut TUNA’ nın konuşması ile başladı.

 

Prof. Tuna konuşmasında, “eğitim, gençlik, değişen teknolojinin getirdiği imkan ve fırsatlar-tehditler, eğitim ortamının çağın ihtiyaçlarına göre gözden geçirilmesi, gençler-çocuklar ve teknoloji ile ortaya çıkan yeni öğrenme ihtiyaçları, sosyolojik yapımız ve gelişen teknolojiye uyum” konularını kapsayan zengin içerikli,  dinleyiciye vizyon kazandıran unsurlar paylaştı.

 

Konferans, ÖERH Genel Müdürü Celil GÜNGÖR’ ün il yöneticileriyle yaptığı paylaşımlar ve soru-cevap kısmı ile sona erdi.

 

-ÇOCUĞA YÖNELİK ŞİDDETİN ÖNLENMESİ PROJESİ-

 

AB tarafından desteklenen ve Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen proje, 25 Mart 2013 tarihinde başladı. 3 milyon avro bütçeye sahip proje, 26 ay süre ile 10 pilot ilde uygulandı.

 

Proje ile çocuğun fiziksel, duygusal, sözel ve psikolojik olmak üzere şiddetin her türünden korunarak,  onun yararını en üst seviyede sağlayan, güvenli ve sağlıklı bir eğitim ortamı yaratılması hedefleniyor.

 

Erzurum, Elazığ, Malatya, Konya, Kayseri, Çorum, Diyarbakır, Gaziantep, Adana ve Mersin olmak üzere on ilde uygulanan proje kapsamında ulaşılmak istenen üç ana hedef var.

 

İlk hedef çocuğa yönelik şiddet ile ilgili önleme ve izleme hizmetlerinde kapasite güçlendirilmesi. Bu bağlamda MEB’in çocuğa yönelik şiddetin önlenmesi konusunda kurumsal kapasitesinin artırılması ve mevzuatın iyileştirilmesi çalışmaları yürütüldü.

 

Bu kapsamda, 81 il,  650 okul ve 10 bin dolayında öğrenci-öğretmen-veli-yöneticiye anket uygulanarak yürütülen bilimsel araştırmadan elde edilen bulgular, ülke çapında “çocuğa yönelik şiddet risk haritası” hazırlanmasında kullanılacak.

 

İkinci hedef dâhilinde “kendine güveni olan, yaşam becerileri gelişmiş öğrencilerden oluşan” okul modeli geliştirildi.

                                                                                                                      

İkinci hedef kapsamında pilot illerden seçilen 100 okulda, uygulanan eğitim programları vasıtasıyla, yaşanan şiddet olaylarının azaltılması sağlanıyor. Bu kapsamda, sınıf-branş ve rehberlik alanında görev yapan 2500’den fazla öğretmen eğitim aldı.

 

Üçüncü hedef ise aile-içi ve diğer her tür şiddet dâhil okul, dışındaki ortamlarda çocuğa yönelik şiddetin önlenmesidir.

 

Düzenlenen seminerler, eğitimler ve konferanslarla velilerin, STK üyelerinin, eğitimci ve eğitim dışı personel ile öğrencilerin farkındalıklarının artırılması çalışmaları yürütülüyor.  Yine bu kapsamda açılan “0-18 yaş aile eğitim programı” kurları ile de 4000 aileye erişiliyor.  

 

Planlanan hedeflere ulaşmak için ayrıca, halkla ilişkiler ve tanıtım çalışmaları, eğitim ve tanıtım materyali (100,000 broşür, 10,000 kitapçık, 5000 cd) üretimi ile dağıtımı ve 5 filmin üretimi tamamlandı.

 

 

Milli Eğitim Bakanlığı Beşevler Kampüsü A Blok Ankara - 03122220512

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.