Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi Projesi

Genel Bilgi

Genel Bilgi

ÇOCUĞA YÖNELİK ŞİDDETİN ÖNLENMESİ PROJESİ - GENEL BİLGİ

Sorumlu Birim

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Proje Ortakları ve Paydaşları

Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı-Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı-Emniyet Genel Müdürlüğü, Sivil Toplum Kuruluşları

Amacı

Çocukların refahı için fiziksel, duygusal, sözel ve psikolojik her türlü şiddetten korunmasına katkıda bulunmaktır.

Tarih

25 Mart 2013 – 24 Mayıs 2015

Bütçesi

3.000.000 Avro; IPA-1 Programı

Sonuçlar

Temel faaliyetler bazında elde edilen sonuçlar şu şekildedir:

Faaliyet 1.1: Çocuklara yönelik şiddeti önlemek ve izlemek için yasal tedbirler alınmasına yönelik politikalar geliştirilmesi

Faaliyet 1.2: Çocuklara yönelik şiddetin önlenmesi ve müdahale edilmesi için okullardaki rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinin ve pilot illerdeki mevcut Psiko-sosyal Müdahale Ekiplerinin kapasitelerinin geliştirilmesi

Faaliyet 2: Fiziksel, sözel ve psikolojik şiddetten uzak “Kendine Güveni olan Yaşam Becerileri Gelişmiş Öğrencilerden oluşan” bir Model Okulun geliştirilmesi ve bu modelin pilot okullarda uygulanması

Faaliyet 3: Çocuklara yönelik şiddetin önlenmesi ve azaltılması üzerine düzenlenen seminerler, eğitimler ve konferanslarla velilerin, STK üyelerinin, eğitimci ve eğitim dışı personelin ve öğrencilerin farkındalıklarının arttırılması

Faaliyetler

Projenin detaylı faaliyet çerçevesi aşağıda sunulmuştur:

-Kurumlar arası politika birliği oluşturabilmek amacıyla, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı gibi paydaşların katılımı ile “Politika Çalışma Grubu” oluşturulmuş ve toplantılar gerçekleştirilmiştir.

-Her biri 2 gün süren toplam 4  çalıştay (1´i Ankara´da, 1´i Trabzon´da, 1´i İstanbul´da ve 1´i Erzurum’da) düzlenmiştir. Her bir çalıştayda, okulda çalışan ve eğitim kademesi haricindeki personel, eğitim personeli,  öğrenciler ve veliler, ilgili hükümet organlarının personeli ve STK´lar dahil diğer ilgili kurumların farklı coğrafi bölgelerde çocuklara yönelik şiddet hakkında görüşlerini, gözlemlerini, beklentilerini ve çözüm önerilerini öğrenmek amacıyla 35´i (çalıştayın yapılacağı) il dışından olmak üzere 50 katılımcı yer almıştır.

-Türkiye’de şiddetle ilgili bir risk haritası oluşturabilmek amacıyla, büyük bir saha araştırması yürütülmüştür. Pilot uygulama gerçekleştirilmiş ve akabinde 81 ilden yaklaşık 10.000 öğrenci, veli ve öğretmenden veri toplanarak araştırma raporlaştırılmıştır.

-İlgili organlar ile Strateji ve Eylem Planı arasında etkin işbirliğine ilişkin, Kayseri ve Konya illerinde 2 çalıştay düzenlenmiş; her biri 3 gün süren bu çalıştaylara 30´u il dışından olmak üzere, Belediyeler, Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri, İl Müftülükleri, Emniyet Müdürlükleri vb. paydaş kurumlardan 50 yönetici katılmıştır.

-Okullardaki şiddeti önlemeye odaklı danışmanlık (müdahale ve önleme)  hizmetlerine ilişkin iyi uygulamaları gözlemlemek için Almanya, İngiltere, Fransa ve Avusturya’ya 5’er gün süreyle çalışma ziyaretleri düzenlenmiştir.

-Şiddetle mücadele konusunda kurumlar arası politika birliği oluşturabilmek amacıyla; strateji ve Eylem planı ve politika tavsiye belgesi hazırlanmıştır. Hazırlanan plan, düzenlenen bilgilendirme toplantıları ile 10 pilot ilde paydaşlarla paylaşılmıştır.

-TDE, Psiko-sosyal Müdahale ekipleri ile alandan danışmanlık tedbiri uygulayan psikolojik danışmanlara (Rehber öğretmenlere) yönelik uygulayıcı eğitimleri tamamlanmıştır. Danışmanlık tedbiri uygulayıcılarının eğitim ihtiyaçlarını belirlemek üzere, Adana ve Elazığ illerinde 2’şer günlük 2 çalıştay gerçekleştirilmiştir. Belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda, gerekli materyaller revize edilerek, 10 pilot ilde 210 formatör yetiştirilmiş olup; formatörler vasıtası ile toplamda 800 uygulayıcı yetiştirilmiştir. Ayrıca proje çalışmaları kapsamında güncellenen “Danışmanlık Tedbiri Uygulamaları El Kitabı” rehber öğretmenlere dağıtılmak üzere 15.000 adet çoğaltılmıştır.

-Kendine Güveni olan Yaşam Becerileri Gelişmiş Öğrencilerden oluşan" Okul Modeli Uygulama öncesinde pilot okullarda ön testler yapılarak mevcut durum analizi gerçekleştirilmiştir.

-İlgili kurumlar/birimler ve paydaşların katkılarını almak ve "Kendine Güveni olan Yaşam Becerileri Gelişmiş Öğrencilerden oluşan" Okul Modeli taslağını sunmak için Adana´da 60 kişinin (40´ı diğer illerden katılacaktır) katılımıyla 5 günlük bir çalıştay düzenlenmiştir.

-Geliştirilen okul modelini pilot okullarda uygulamaya geçirmek üzere, Eylül ayında 100 pilot okul müdürüne bilgilendirme semineri gerçekleştirilmiş, her okuldan 1’er formatör olmak üzere toplam 100 formatör Malatya’da 5 gün süreyle eğitim almıştır.

-Geliştirilen okul modeli uygulamalarının izleme değerlendirme çalışmaları 10 pilot ilde tamamlanmıştır.

-Pilot okulun izleme çalışmalarını sürdürmek üzere 10 pilot ilden toplam 20 öğretmene Ankara’da 5 günlük bir model okul izleme eğitimi gerçekleştirilmiş olup; model okul izleme çalışmaları yürütülmüştür.

-Şiddetin önlenmesi ile ilgili “erken uyarı uygulamaları”na yönelik eğitim programı hazırlanmış, program çerçevesinde 10 pilot ilde 700 öğretmene 5 günlük eğitimler verilmiştir.

-Öğrencilerimizin akademik geçmişlerinin yanı sıra rehberlik çalışmaları ile ilgili verilerin de kayıt altına alınması ve ihtiyaç duyulduğunda öğrencilerimize yardımcı olmak üzere kullanılabilmesi amacıyla, "internet tabanlı bir e-rehberlik modülü” Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’na sunulmak üzere geliştirilmiştir. Elektronik alt yapısı ilgili birim tarafından tamamlanacaktır.

-Model Okul uygulamalarının etkisinin değerlendirilmesi amacıyla 10 pilot ilde son testler yapılarak analiz edilmiştir.

-Çocuklara yönelik şiddetin önlenmesi ve azaltılmasına yönelik toplumsal farkındalığın arttırılması amacı ile aile programları, kamu spotları, el kitabı, broşür vb. farkındalık materyalleri hazırlanmıştır. Ayrıca toplumsal farkındalığı artırmak amacı ile spot filmler hazırlanmıştır.

-Her biri 100 katılımcılı olan, 10 pilot ilde 10 bilgilendirme semineri düzenlenmiştir; her bir seminere ilgili organlar ve Strateji ve Eylem Planı arasındaki ortak önlemlere ilişkin STK´lar ve ilgili hükümet organları temsilcileri dahil yaklaşık 100 kişi katılmıştır.

-Çocuklara yönelik şiddete müdahale edilmesi ve önlenmesi için alınacak tedbirlere yönelik olarak öğretici olan ve olmayan personel için 10 pilot ilde 3’er günlük 10 eğitim programı yapılmıştır. Her bir eğitim faaliyetine 100 kişi katılmıştır.

-Tüm ilgili kurumların katılımıyla, Çocuklara yönelik şiddetin önlenmesine yönelik farkındalığın arttırılması için, Ankara´da yaklaşık 450 katılımcı ile için bir kapanış konferansı yapılmıştır.

Planlanan Çalışmalar

Çalışmalar tamamlanmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı Beşevler Kampüsü A Blok Ankara - 03122220512

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.